Mine Mærkesager

MERE VELFÆRD - MINDRE BUREAUKRATI

Mere end 10 års arbejde i statslige virksomheder, har givet mig indgående kendskab til besværet i de offentlige systemer. 

Jeg er derfor optaget af, at love og bekendtgørelser skal forenkles, så de fungerer bedst for os danskere. 

Offentligt ansatte skal bruge mindre tid på indberetninger, og mere tid på kerneopgaven, som de brænder for. Og vores iværksættere skal fokusere på vækst i kerneforretningen fremfor unødvendige krav fra staten.

 Vi skal have mere velfærd og mindre bureaukrati. Ingen går ind for mere bureaukrati, - men ingen løfter rigtigt opgaven.

Her vil jeg tage fat!


ET SUNDHEDSSYSTEM MED PATIENTEN I CENTRUM

Sundhed er kernevelfærd. Når alvorlig sygdom rammer, fylder det alt.

Et velfungerende sundhedsvæsen er derfor altafgørende. Der skal være fri, lige og gratis adgang til sundhedsydelser, og vi skal have en sundhedsfaglig kvalitet i VErdensklasse.

Sundhedsområdet har derfor min topprioritet.

I Nordjylland har vi mange udfordringer med sundhedsvæsenet. Vi har landets længste ventelister, lægemangel og rod i økonomien. Og ikke nok med det, så bliver 

der taget beslutninger hen over hovedet på borgerne, når man f.eks. lukker lægevagterne i Brovst, Farsø og Skagen. 

Vi har brug for et kursskifte: Borgerne skal inddrages i planlægningen af det nære sundhedsvæsen, og vi skal have nedsat ventelisterne til operationer og til børnepsykiatrien. Det kan kungå for langsomt.


EN GRØNNERE FREMTID FOR DANMARK

Det er afgørende for vores børn og børnebørns trygge levevilkår, at vi gør en større indsats for klimaet og miljøet

Danmark skal derfor fortsat være et grønt foregangsland. 

Ved at sætte nye standarder for klima og miljø, inspirerer vi andre til handling og præger udviklingen i Europa og globalt.


170.000 unge er hverken i job eller uddannelse

Antallet af unge uden job eller uddannelse er stigende, og hver syvende ung mellem 15 og 29 år er i dag ikke i gang med nogen af delene.

Vi har i Danmark overskud til handling, og derfor skal vi have gjort noget ved denne problemstilling. Samfundet har brug for de unge menneskers arbejdskraft, - og vi kan ikke være andet bekendt.


Nordjyllands fulde potentiale skal udnyttes

Nordjylland har et enormt potentiale, som ikke bliver udnyttet. Jeg tror, vi kan være bedre, end vi er i dag. 

Vi skal styrke nærheden i det regionale sundhedsvæsen, skabe sunde rammer for erhvervslivet og skære ned for bureaukratiet. Den kamp tager jeg bedst i regionsrådet og i Folketinget, hvor jeg sidder i dag. 

Efter 14 år med den samme formand for regionen, er det for alvor tid til forandring i Nordjylland. 
Det har Nordjyderne og Nordjylland fortjent.


Et nordjylland i udvikling


NORDJYLLAND ER FYLDT MED GODE VIRKSOMHEDER OG KREATIVE IVÆRKSÆTTERE. DEM SKAL VI SELVFØLGELIG HJÆLPE. DET KRÆVER EN GOD OG LANGSIGTET PLAN FOR DEN REGIONALE UDVIKLING, SOM SKAL TILTRÆKKE INVESTERINGER TIL DEN REGIONALE INFRASTRUKTUR. 

DET SKAL KOMME VORES ERHVERVSLIV TIL GAVN, MEN OGSÅ DEM, SOM BRUGER TID I BILEN FREMFOR MED FAMILIEN.