Mine Mærkesager

MERE VELFÆRD - MINDRE BUREAUKRATI

Mere end 10 års arbejde i statslige virksomheder, har givet mig indgående kendskab til besværet i de offentlige systemer. 

Jeg er derfor optaget af, at love og bekendtgørelser skal forenkles, så de fungerer bedst for os danskere. 

 Vi skal have mere velfærd og mindre bureaukrati. Ingen går ind for mere bureaukrati, - men ingen løfter rigtigt opgaven.

Her vil jeg tage fat!ET SUNDHEDSSYSTEM MED PATIENTEN I CENTRUM

Sundhed er kernevelfærd. Når alvorlig sygdom rammer, fylder det alt.

Et velfungerende sundhedsvæsen er derfor altafgørende. Der skal være fri, lige og gratis adgang til sundhedsydelser, og vi skal have en sundhedsfaglig kvalitet på internationalt niveau.

Sundhedsområdet har derfor min topprioritet.


EN GRØNNERE FREMTID FOR DANMARK

Det er afgørende for vore børn og børnebørns trygge levevilkår, at vi gør en større indsats for et bedre klima og miljø. 

Danmark skal derfor fortsat være et grønt foregangsland. Ved at sætte nye standarder for klima og miljø, inspirerer vi andre til handling og præger udviklingen i Europa og global.


170.000 unge er hverken i job eller uddannelse

Antallet af unge uden job eller uddannelse er stigende, og hver syvende ung mellem 15 og 29 år er i dag ikke i gang med nogen af delene.

Vi har i Danmark overskud til handling, og derfor skal vi have gjort noget ved denne problemstilling. Samfundet har brug for de unge menneskers arbejdskraft, - og vi kan ikke være andet bekendt.

ny gennemskuelig og retfærdig kommunal udligningsreform

Den kommunale udligningsreform skal sikre, at alle danske kommuner kan tilbyde et højt velfærdsniveau til børnepasning, til skole og til ældrepleje.

De nordjyske landkommuner blev sidste år taberne på den nuværende reform. Værst så det ud i Mariagerfjord kommune, som fik et uventet underskud på 123 mio. Kr. 

Jeg vil i Folketinget arbejde for, at en ny reform bliver mere gennemskuelig og retfærdig.